Παχειά Άμμος
 
Image
Η Παχεία Άμμος είναι παραθαλάσσιο χωριό και έδρα ομώνυμης Κοινότητος του Δήμου Ιεράπετρας, στην Περιφεριακή Ενότητα Λασιθίου. 
Βρίσκεται επί της οδού που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με τη Σητεία και την Ιεράπετρα, στα 19 χιλιόμετρα ανατολικά του Αγίου Νικολάου και στα 13 χιλιόμετρα βόρεια της Ιεράπετρας, στο μυχό του Κόλπου του Μιραμπέλλου. 
Εκεί εδρεύει το Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου Ανατολικής Κρήτης, το οποίο πραγματοποιεί αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή.
Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των Γουρνιών.
Το τοπωνύμιο Παχειάμμος (Pacchianamo) αναφέρεται από τον Φραντσέσκο Μπαζιλικάτα το 1630, αλλά δεν υπήρχε οικισμός. 
Ο οικισμός δημιουργήθηκε τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, με την κατασκευή αποθηκών για εισαγωγές - εξαγωγές και ολιγάριθμων σπιτιών. 
Το πλοίο της γραμμής πραγματοποιούσε σύντομη στάση στη Παχειά Άμμο για να εξυπηρετήσει τη μικρή κίνηση. 
Ο Αμερικανός αρχαιολογός Richard Seager, ο οποίος πραγματοποίησε ανασκαφές στις νησίδες Ψείρα, Μόχλος και στη Βασιλική, έκτισε το σπίτι του στη Παχεία Άμμο το 1910. 
Η Παχεία Άμμος αναφέρεται για πρώτη φορά στις απογραφές το 1920, στην Κοινότητα Βασιλικής, και στη συνέχεια αναπτύχθηκε γρήγορα και έγινε έδρα της ομώνυμης Κοινότητας και εξελίσσεται σε τουριστικό κέντρο, χάρις στη παραλία του.
Image